Nhà giao dịch sao chép

SAO CHÉP CÁC GIAO DỊCH ĐỂ TẠO LỢI NHUẬN

Tất cả các nhà cung cấp chiến lược của chúng tôi đều chuyên nghiệp và có thu nhập ổn định từ giao dịch trên thị trường tài chính như ngoại hối, tiền điện tử, vv. Nền tảng của chúng tôi sẽ giúp bạn sao chép chiến lược giao dịch và kiếm tiền chỉ với các bước đơn giản.

 

SAO CHÉP CÁC GIAO DỊCH – SAO CHÉP LỢI NHUẬN!

Sau khi bạn đầu tư và chọn Nhà cung cấp chiến lược, tài khoản của bạn sẽ tự động sao chép các vị trí mới từ họ và thu lợi nhuận. Lợi nhuận ròng của giao dịch sao chép là 70% lợi nhuận lớn, 20% được trả cho nhà cung cấp chiến lược, phần còn lại sẽ được thêm vào Quỹ bảo hiểm rủi ro để thanh toán 50% các giao dịch lỗ.

MỤC TIÊU LỢI NHUẬN

 

LÀM THEO HƯỚNG DẪN SAU ĐÂY:

CẢNH BÁO RỦI RO: Giao dịch ngoại hối và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) liên quan đến rủi ro đáng kể và luôn có khả năng mất mát. Nếu bạn không có thêm vốn mà bạn có thể đủ khả năng để mất, bạn không nên giao dịch trên thị trường ngoại hối. Không có hệ thống giao dịch “an toàn” nào từng được đưa ra, và không ai có thể đảm bảo lợi nhuận hoặc tự do khỏi thua lỗ. Giao dịch như vậy không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư nên Khách hàng, hãy đảm bảo bạn hiểu tất cả các rủi ro liên quan trước khi quyết định giao dịch.