Đối tác

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG ĐỐI TÁC

Có những chương trình hấp dẫn cho các đối tác của chúng tôi để nhận hoa hồng. Xây dựng nhóm của bạn và đóng góp cho cộng đồng của chúng tôi, tiền thưởng hứa hẹn sẽ là thu nhập bổ sung lớn của bạn.

 

GIỚI THIỆU

 

Chương trình giới thiệu thương nhân của chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội kiếm tiền cho chính mình! Càng nhiều bạn bè bạn giới thiệu, bạn càng kiếm được nhiều tiền hơn, vì chúng tôi không có số tiền tối đa có thể giành được. Hơn nữa, có 8 cấp độ để giới thiệu, bạn có thể kiếm được ngay cả khi các thành viên giới thiệu của bạn mời người khác thành công. Tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản của người giới thiệu, thời điểm trọng tài đầu tư vào tài khoản giao dịch của anh ấy (người giới thiệu sẽ không được thưởng nếu trọng tài chỉ tài trợ tài khoản của anh ấy mà không đầu tư).

 

REFERRAL MATCHING & PROFIT MATCHING

 

Chương trình kết hợp giới thiệu cho phép các cá nhân và tổ chức trên khắp thế giới có cơ sở khách hàng được hưởng thù lao với chiến lược hoa hồng hoàn hảo để giới thiệu khách hàng mới vào giao dịch trực tuyến. Chúng tôi cho phép dòng cao hơn có thể nhận tiền thưởng từ tiền thưởng giới thiệu và kết quả lợi nhuận của họ. Sau đây là một số lợi ích mà bạn có thể thưởng thức bằng cách có đường dây tốt.