Điều khoản sử dụng

CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG ĐỐI TÁC

Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Thỏa thuận pháp lý này (“Thỏa thuận”) là giữa bạn và Công ty GoCopyTrade, hoặc bất kỳ pháp nhân liên kết nào (“GoCopyTrade”) để sử dụng trang web, dữ liệu, nền tảng giao dịch của GoCopyTrade và các sản phẩm và dịch vụ bạn đã chọn hoặc bắt đầu. bao gồm nền tảng giao dịch và nhà cung cấp tín hiệu của bên thứ ba.

Thỏa thuận này thay thế cho bất kỳ thỏa thuận nào khác và trong trường hợp có bất kỳ vấn đề giải nghĩa nào đối với bất kỳ nguồn nào khác, thỏa thuận này sẽ được áp dụng. Bất kỳ mâu thuẫn nhận thức nào cũng phải được chuyển tiếp ngay lập tức tới GoCopyTrade để làm rõ. Bất kỳ sự khác biệt nào có thể được nhận thấy giữa văn học Anh và bất kỳ ngôn ngữ hoạt động nào khác, phiên bản tiếng Anh sẽ mặc định là phiên dịch chính xác.

1. Tuổi hợp pháp

Trang web không dành cho những người dưới 18 tuổi và dưới độ tuổi hợp pháp trong phạm vi quyền hạn của mình, hoặc / và đối với bất kỳ người dùng nào bị treo hoặc xóa khỏi Trang web trước đó bởi GoCopyTrade. Người dùng có mặt và đảm bảo rằng nếu anh ta / cô ấy là cá nhân, anh ta / cô ấy ít nhất 18 tuổi và tuổi hợp pháp trong khu vực pháp lý của bạn để tạo hợp đồng ràng buộc và tất cả thông tin đăng ký được tổng hợp là chính xác và trung thực. Công ty có thể từ chối cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của mình bất cứ lúc nào.

2. Tuổi thọ của thỏa thuận

Bằng cách đọc điều này, bạn đồng ý chịu ràng buộc với các điều kiện sau, bao gồm bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào trong tương lai. Bạn cũng đồng ý rằng thỏa thuận này sẽ có hiệu lực cho đến khi bạn chấm dứt thỏa thuận bằng cách đặt yêu cầu lên GoCopyTrade hoặc nếu GoCopytrade thông báo cho bạn về việc chấm dứt thỏa thuận, bất kể lý do gì. GoCopyTrade bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào khi cần thiết cho thỏa thuận này, có hoặc không thông báo cho bạn. Nếu bạn không chấp nhận các điều kiện này hoặc Chính sách bảo mật, chúng tôi yêu cầu bạn không ngay lập tức ngừng sử dụng trang web.

3. Thu thập dữ liệu Biết khách hàng của bạn “KYC”

Khi người dùng đăng ký bản demo hoặc tài khoản thực, chúng tôi cần thu thập một số dữ liệu cá nhân từ bạn cho mục đích kinh doanh. Bằng cách hiểu những gì bạn cần trong thị trường tài chính như vậy, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhất, cung cấp cho bạn thông tin thích hợp về chiến lược đầu tư và xử lý các yêu cầu và giao dịch của bạn.

Theo dõi Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn:

  • Tài liệu cần thiết làm bằng chứng về danh tính và nơi cư trú của bạn như Hộ chiếu Quốc tế hoặc ID quốc gia
  • Thông tin để xác minh tài khoản của bạn như email và điện thoại di động của bạn.

4. Việc sử dụng và thực hiện thỏa thuận

Các điều khoản và điều kiện này được khách hàng hoàn thành và đã nhận và chấp nhận bởi GoCopyTrade cấu thành “Thỏa thuận”, lưu rằng các điều khoản và điều kiện liên quan đến Dịch vụ sẽ chỉ áp dụng cho khách hàng đang nhận dịch vụ.

GoCopyTrade đồng ý cung cấp cho người dùng và người dùng đồng ý sử dụng dịch vụ được chỉ định trong bất kỳ mẫu đơn đặt hàng nào được hoàn thành bởi người dùng được nhận và chấp nhận bởi GoCopyTrade chỉ theo Thỏa thuận.

Bất kỳ việc sử dụng trái phép bất kỳ dịch vụ hack nào là vi phạm Thỏa thuận và một số luật quốc gia và tiểu bang. Loại vi phạm này có thể là một chủ đề để đưa người dùng đến trách nhiệm dân sự và hình sự.

5. Giới hạn trách nhiệm

GoCopyTrade cung cấp cho người dùng trang web, dịch vụ, sản phẩm và dữ liệu theo Thỏa thuận trên cơ sở “nguyên trạng” và không có bất kỳ loại bảo hành nào. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm đối với tất cả các hành vi và thiếu sót (bao gồm tất cả quyền truy cập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu) của người dùng có quyền truy cập Dịch vụ và Dữ liệu bắt nguồn (trực tiếp hoặc gián tiếp) từ việc nhận Dịch vụ và Dữ liệu của người dùng.

Người dùng từ chối mọi bảo đảm ngụ ý hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bảo hành ngụ ý về khả năng bán hàng, chất lượng thỏa đáng, tập thể dục cho mục đích cụ thể, tính tương thích, bảo mật hoặc chính xác, không vi phạm hoặc cách khác, kể cả thời gian thực hiện.

GoCopyTrade đảm bảo rằng việc cung cấp Trang web, Dịch vụ hoặc Dữ liệu sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc vi rút, cũng như không bảo đảm bất kỳ kết quả hoặc sử dụng nào.

Khách hàng đồng ý rõ ràng rằng nó sử dụng Trang web, Dịch vụ và Dữ liệu có nguy cơ riêng của mình. Theo đó, GoCopyTrade sẽ chịu trách nhiệm với Khách hàng hoặc bất kỳ pháp nhân nào về bất kỳ sự không chính xác, lỗi, gián đoạn, lỗi, thiếu sót, chậm trễ, thiệt hại, khiếu nại hoặc nợ, bất kể nguyên nhân, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng của Trang web, Dịch vụ hoặc Dữ liệu hoặc cho bất kỳ thiệt hại hoặc sự chậm trễ nào đối với phần cứng, phần mềm hoặc dữ liệu của Khách hàng gây ra hoặc do việc sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc Dữ liệu.

Trong khi GoCopyTrade sử dụng những nỗ lực hợp lý để chuẩn bị và cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng, GoCopyTrade sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thất bại hoặc không có khả năng cung cấp Dịch vụ do bất kỳ sự kiện, tình trạng hoặc hoàn cảnh nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của GoCopyTrade.

Mặc dù đã nói ở trên, nếu GoCopyTrade được coi là chịu trách nhiệm với Khách hàng vì bất kỳ lý do gì (cho dù phát sinh trong hợp đồng, bị tra tấn, trách nhiệm pháp lý hoặc khác), trách nhiệm pháp lý của GoCopyTrade bao gồm bất kỳ đại lý nào dưới đây sẽ được giới hạn ở mức thấp hơn tương đương số tiền tương đương với số tiền thuê bao hàng năm mà Khách hàng phải trả cho việc sử dụng Dịch vụ.

Khách hàng đồng ý rằng không có hành động nào, bất kể hình thức, phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web, Dịch vụ hoặc Dữ liệu có thể được Khách hàng đưa ra nhiều hơn một (1) năm sau khi sự kiện đó xảy ra.

6. Chính sách chống thư rác

GoCopyTrade sẽ không cho phép khai thác hoặc thu thập địa chỉ email hoặc thông tin khác từ hoặc thông qua Dịch vụ. GoCopyTrade không cho phép hoặc cho phép người khác sử dụng dịch vụ để thu thập, thu thập hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào về người dùng GoCopyTrade, bao gồm, tuy nhiên, không giới hạn chi tiết e-mail của người dùng, là thông tin riêng tư và độc quyền của GoCopyTrade. Hợp tác với dịch vụ GoCopyTrade ‘cũng phải tuân theo Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng được áp dụng. GoCopyTrade sẽ không cho phép hoặc cho phép bất kỳ nỗ lực nào sử dụng dịch vụ theo cách có thể làm hỏng, loại bỏ, quá tải hoặc làm giảm bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ GoCopyTrade hoặc có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng và hưởng bất kỳ Dịch vụ nào của bên kia.

Nếu GoCopyTrade bị thuyết phục rằng bất kỳ người dùng nào sử dụng trái phép hoặc không thích hợp, GoCopyTrade có thể, không có cảnh báo, theo quyết định riêng của mình, tin tưởng thích hợp, bao gồm chặn các liên lạc từ một tên miền internet, máy chủ thư hoặc địa chỉ IP cụ thể. GoCopyTrade có thể chấm dứt ngay lập tức bất kỳ tài khoản nào trên bất kỳ dịch vụ nào, theo quyết định riêng của mình, đang truyền hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khác liên quan đến bất kỳ email không mong muốn nào vi phạm thỏa thuận này.

Không có nội dung nào trong Quy tắc này nhằm cho phép bất kỳ quyền chuyển hoặc gửi email không mong muốn nào đến hoặc thông qua Nhà cung cấp. Việc không thực thi chính sách này trong mọi dịp không thêm vào sự từ bỏ bảo vệ của GoCopyTrade theo luật.

Việc sử dụng trái phép dịch vụ liên quan đến việc truyền tải, chẳng hạn như truyền các email không mong muốn vi phạm chính sách này, có thể gây ra các hình phạt dân sự, hình sự hoặc quản lý đối với người gửi và những người hỗ trợ người gửi.

7. Khách hàng hoàn trả

GoCopyTrade áp dụng chính sách ưu tiên cao trong việc hoàn trả cho khách hàng của mình bất cứ khi nào yêu cầu số tiền hợp lệ. Bất kỳ số dư nào không cần thiết cho mục đích ký quỹ sẽ được cung cấp cho khách hàng một cách hết sức có thể.

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại, phản hồi hoặc câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại gocopytrade.com. Khi bạn liên hệ với chúng tôi, vui lòng cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ email của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi có thể cần để xác định bạn và giao dịch mà bạn có phản hồi, câu hỏi hoặc khiếu nại.

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản và không sử dụng Trang web trừ khi bạn chấp nhận chúng.

CẢNH BÁO RỦI RO: Giao dịch ngoại hối và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) liên quan đến rủi ro đáng kể và luôn có khả năng mất mát. Nếu bạn không có thêm vốn mà bạn có thể đủ khả năng để mất, bạn không nên giao dịch trên thị trường ngoại hối. Không có hệ thống giao dịch “an toàn” nào từng được đưa ra, và không ai có thể đảm bảo lợi nhuận hoặc tự do khỏi thua lỗ. Giao dịch như vậy không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư nên Khách hàng, hãy đảm bảo bạn hiểu tất cả các rủi ro liên quan trước khi quyết định giao dịch. Hãy đọc Tuyên bố tiết lộ đầy đủ rủi ro của chúng tôi tại đây..