Chính sách bảo mật

GoCopyTrade hoàn toàn cam kết bảo vệ quyền riêng tư của thông tin cá nhân và tài chính của khách hàng. Chúng tôi cẩn thận giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu của khách hàng và đảm bảo sự bảo vệ của khách hàng. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi và sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba không liên kết với chúng tôi mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi chúng tôi phải làm như vậy theo luật. Bằng cách mở tài khoản với chúng tôi, khách hàng sẽ đồng ý cho GoCopyTrade LTD sự đồng ý của mình đối với việc thu thập, xử lý, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân đó bởi GoCopyTrade LTD như được giải thích dưới đây.

Thu thập thông tin cá nhân

GoCopyTrade LTD thu thập các thông tin cần thiết cần thiết để mở, giao dịch và bảo vệ tài sản cũng như quyền riêng tư của bạn và cung cấp cho bạn các dịch vụ bạn cần. GoCopyTrade LTD tập hợp thông tin từ bạn và trong một số trường hợp, thu thập thông tin từ các ngân hàng và / hoặc cơ quan tín dụng có liên quan và / hoặc các nguồn khác giúp chúng tôi hiểu rõ hơn các yêu cầu và sở thích của bạn và cung cấp các dịch vụ được cải thiện cho bạn.

Thông tin mà GoCopyTrade LTD thu thập có thể bao gồm:

1. Thông tin đăng ký:

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến việc đăng ký bản thân, chẳng hạn như tên, địa chỉ, ngày sinh, địa chỉ email, v.v. để tạo điều kiện cho việc đánh giá đơn đăng ký của bạn được phân loại là “Thông tin đăng ký”. Thông tin đã đăng ký được bảo vệ và lưu trữ an toàn trên các máy chủ bảo mật mà chỉ những người được ủy quyền mới có quyền truy cập thông qua mật khẩu mà bạn đã chọn. Chúng tôi mã hóa tất cả thông tin cá nhân với nỗ lực cần thiết để ngăn các bên trái phép xem bất kỳ thông tin nào như vậy.

2. Thông tin giao dịch:

Thông tin về khối lượng và giá trị dự kiến ​​của các giao dịch của bạn với chúng tôi và thông tin thu nhập được cung cấp để cho phép xây dựng hồ sơ kinh tế của bạn.

3. Thông tin xác minh:

Thông tin cần thiết để xác minh danh tính của bạn, chẳng hạn như thẻ căn cước hoặc hộ chiếu. Điều này cũng bao gồm thông tin cơ bản chúng tôi nhận được về bạn từ hồ sơ công khai, hoặc từ các thực thể khác không liên kết với GoCopyTrade LTD.

Không có thông tin cá nhân nào được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của khách hàng.

GoCopyTrade LTD chỉ sử dụng thông tin cá nhân theo yêu cầu để cung cấp dịch vụ và bảo mật chất lượng cho bạn. Thông tin này giúp cải thiện dịch vụ, tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web và cho phép chúng tôi thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi bổ sung liên quan đến bạn và các sản phẩm và dịch vụ bạn cần cũng như sự đồng ý của bạn để sử dụng dữ liệu đó. Không cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác hoặc không đầy đủ có thể dẫn đến mất chất lượng dịch vụ hoặc không phân phối dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Nếu bạn không muốn nhận thông tin về bản chất này vì bất kỳ lý do gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:  gocopytrade.com.

Mặc dù bạn không bắt buộc phải cung cấp cho GoCopyTrade LTD bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có thể yêu cầu, xin lưu ý rằng việc không làm như vậy có thể khiến GoCopyTrade LTD không thể mở tài khoản của bạn hoặc cung cấp dịch vụ bạn cần.

Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng tất cả thông tin chúng tôi giữ về bạn hiện tại, chính xác và đầy đủ, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ ngay với chúng tôi nếu bất kỳ chi tiết cá nhân nào của bạn đã thay đổi.

 

Bảo vệ thông tin cá nhân

Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được coi là bí mật, chỉ được chia sẻ trong GoCopyTrade LTD và các chi nhánh của công ty và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ bất kỳ thủ tục pháp lý hoặc pháp lý nào.

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi đăng ký bản thân với tư cách là người dùng của trang web được bảo vệ. Bạn có thể truy cập thông tin đăng ký của mình thông qua mật khẩu do bạn chọn. Mật khẩu này được mã hóa, chỉ được biết đến với bạn và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác.

Thông tin đăng ký được lưu trữ an toàn trên các máy chủ bảo mật mà chỉ những người được ủy quyền mới có quyền truy cập thông qua mật khẩu an toàn. Công ty mã hóa tất cả thông tin cá nhân, vì nó được chuyển giao cho công ty, do đó thực hiện tất cả các nỗ lực cần thiết để ngăn chặn các bên trái phép xem bất kỳ thông tin nào trong số này.

 

Hạn chế trách nhiệm

GoCopyTrade LTD không chịu trách nhiệm về chính sách quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web gocopytrade.com liên kết đến và không kiểm soát việc sử dụng hoặc bảo vệ thông tin được cung cấp bởi khách hàng hoặc được thu thập bởi các trang web đó. Bất cứ khi nào một khách hàng chọn liên kết đến một trang web cùng nhãn hiệu hoặc đến một trang web được liên kết, khách hàng này có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng đăng ký hoặc thông tin khác. Xin lưu ý rằng thông tin đó được ghi lại bởi bên thứ ba và sẽ chịu sự điều chỉnh của Chính sách bảo mật của bên thứ ba đó.

 

Cập nhật về quyền riêng tư

Đôi khi, GoCopyTrade LTD có thể cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Trong trường hợp GoCopyTrade LTD thay đổi một cách nghiêm trọng Tuyên bố về Quyền riêng tư này, bao gồm cách chúng tôi thu thập, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, Chính sách Bảo mật đã sửa đổi sẽ được đăng lên trang web. Khách hàng đồng ý chấp nhận việc đăng Chính sách bảo mật đã sửa đổi trên trang web dưới dạng thông báo thực tế cho họ. Bất kỳ tranh chấp nào đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi đều phải tuân theo thông báo này và Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi. GoCopyTrade LTD khuyến khích khách hàng định kỳ kiểm tra lại và xem xét chính sách này, để họ luôn biết thông tin mà GoCopyTrade LTD thu thập, cách GoCopyTrade LTD sử dụng nó và GoCopyTrade LTD có thể tiết lộ thông tin đó cho ai.

CẢNH BÁO RỦI RO: Giao dịch ngoại hối và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) liên quan đến rủi ro đáng kể và luôn có khả năng mất mát. Nếu bạn không có thêm vốn mà bạn có thể đủ khả năng để mất, bạn không nên giao dịch trên thị trường ngoại hối. Không có hệ thống giao dịch “an toàn” nào từng được đưa ra, và không ai có thể đảm bảo lợi nhuận hoặc tự do khỏi thua lỗ. Giao dịch như vậy không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư nên Khách hàng, hãy đảm bảo bạn hiểu tất cả các rủi ro liên quan trước khi quyết định giao dịch. Hãy đọc Tuyên bố tiết lộ đầy đủ rủi ro của chúng tôi tại đây..